Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma subvencionisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam (pravna lica i preduzetnici)

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti.Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj turističke delatnosti karakteristične za geografsko 
područje Vojvodine, odnosno za razvoj:
- ruralnog turizma: lovnog i ribolovnog turizma, enogastronomskog turizma, verskog turizma, kulturnog 
turizma, zdravstvenog turizma;
- seoskog turizma: agroturizma i turizma u seoskom domaćinstvu, malih porodičnih hotela u selima, 
kampova, etno sela, etno kuća, izletišta, folklora.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: