Konkurs za finansiranje radova na pošumljavanju, gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva u jesen 2022. godine

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini za pošumljavanje, gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva u jesen 2022. godine (u daljem tekstu: Konkurs), u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom
o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava za održivi razvoj i unapređenje šumarstva u 2022. godini („Službeni glasnik RS”, broj 30/22) – u daljem tekstu: Uredba, za sledeće vrste poslova:

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: