Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranja realizacije projekata sufinansiranih od strane evropske unije i bilateralnih donatora

Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPA programa, programa Zajednice i programa finansiranih od strane bilateralnih donatora, kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu
predfinansiranja.Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda
 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: