Konkurs za kreditnu podršku za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2024. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurs za  za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2024. godini.

Pravo konkurisanja imaju:

- registrovana poljoprivredna gazdinstva

- pravna i fizička lica sa teritorije AP Vojvodine, u aktivnom statusu,

- kao i fizička lica sa prebivalištem u jedinicama lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine,

- kao i pravna lica sa sedištem (ne organizaciona jedinica) u jedinici lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.
Kreditna podrška će se realizovati isključivo na teritoriji AP Vojvodine. 

Sredstva su namenjena za izgradnju objekata i nabavka opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača).

Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 31.10.2024. godine 

detaljnije na: https://www.fondpolj.rs/konkursi/