KONKURS ZA PODSTICANJE JAVNOG INFORMISANJA NA SRPSKOM JEZIKU U ZEMLJAMA U REGIONU U 2021. GODINI

Konkurs se raspisuje radi dodele sredstava za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama u regionu, a predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Na osnovu Odluke o osnivanju Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, pod zemljama u regionu podrazumevaju se Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Republika Severna Makedonija, Rumunija, Republika Albanija i Republika Mađarska.


Ciljevi konkursa su uvođenje, poboljšanje ili proširenje programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanju prava srpskog naroda u zemljama u regionu na informisanje na sopstvenom jeziku, negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja obrazovanja i jezičke kulture.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: