Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2022. godini

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2022. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara koristiće se za:
 a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu (ukupno 46.000.000 dinara); 
b) poslovima kontrole sprovođenja programa (4.000.000,00 dinara). 
Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i visini jedinične cene utvrđene u tabelama 1. do 6. za svaki meru rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene, i to:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: