Konkurs za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

1. CILJ KONKURSA
Cilj ovog Konkursa jeste povećanje društvene i ekonomske vitalnosti ruralnih područja, kroz doprinos razvoju turističkih potencijala. U Autonomnoj pokrajini Vojvodini, oslanjajući se na proizvodnju i prerađivačke kapacitete, postoji značajan turistički potencijal. Za razvoj turističkog potencijala neophodno je ulagati u
infrastruktru. Poboljšanje infrastrukture ne vodi samo turističkom razvoju nego i unapređenju kvaliteta života u ruralnom području.
2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA
Za realizaciju Konkursa za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture i usluga na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđeno je ukupno 28.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: