Konkurs za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u 2017. godini na teritoriji opštine Inđija

Bespovratna sredstva po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu 60%  od vrednosti polise. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi do 150.000,00 dinara. Prilikom obračuna se uzima vrednost polise bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Polisa treba da je izdata od strane društva za osiguranje kod koga je podnosilac zahteva osiguran u periodu od 1. novembra prethodne do 31. oktobra tekuće godine i u momentu podnošenja zahteva da je u potpunostu isplaćena.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: