LISTA O IZMENI LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine objavljuje LISTU O IZMENI LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA -Objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj 46/16 od 13. maja 2016. godine- 1. U Listi sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 32/16) u tački 3. Biopesticidi, podtačka 2) BIOFUNGICIDI – MIKROBIOLOŠKI menja se i glasi:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: