LISTU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 49 od 22. maja 2017. godine) 5. Danom objavljivanja ove liste prestaje da važi Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, br. 32/16 i 46/16).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: