Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz saglasnost ministra zdravlja, doneo je Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje

Član 6.
Hrana i hrana za životinje iz Priloga 1. ovog pravilnika stavlja se u promet, ako je usaglašena sa maksimalno dozvoljenom količinom ostataka sredstava za zaštitu bilja, odnosno ako ne sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja iznad: 
1) maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja koja je utvrđena u Prilogu 2. ovog pravilnika; 
2) 0,01 mg/kg za hranu i hranu za životinje za koje nije utvrđena maksimalno dozvoljena količina ostataka sredstava za zaštitu bilja u Prilogu 2. ovog pravilnika, ili za sredstva za zaštitu bilja koja nisu navedena u Prilogu 3. ovog pravilnika, osim ako za određena sredstva za zaštitu bilja nisu utvrđene različite podrazumevane (standardne) vrednosti u Prilogu 4. ovog pravilnika.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: