Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je NAREDBU O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA, POJAVE, OTKRIVANJA, ŠIRENJA, SUZBIJANJA I ISKORENJIVANJA ZARAZNE BOLESTI AFRIČKE KUGE SVINJA (PESTIS SUUM AFRICANA) U REPUBLIKU SRBIJU

Radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja - Pestis suum africana (u daljem tekstu: AKS), sprovode se mere zdravstvenog i epizootiološkog nadzora kod domaćih i divljih svinja, epizootiološka istraživanja, kao i praćenje kretanja svinja na zaraženim gazdinstvima, odnosno u lovištima.

1. Radi sprečavanja unošenja zarazne bolesti AKS u Republiku Srbiju zabranjuje se uvoz i provoz pošiljki poreklom iz zemalja ili područja (regiona) zahvaćenim zaraznom bolesti AKS, i to: 1) živih domaćih i divljih svinja; 2) semena, embriona i oplođenih jajnih ćelija poreklom od domaćih i divljih svinja; 3) mesa poreklom od domaćih i divljih svinja; 4) proizvoda od mesa poreklom od domaćih i divljih svinja, osim: - proizvoda od mesa termički tretiranog u hermetički zatvorenoj posudi (konzerve), sa postignutom Fo vrednošću od tri ili više, -proizvoda od mesa termički tretiranog na minimalnoj temperaturi od +80° C, koja se mora postići u mesu i/ili svim delovima tokom obrade proizvoda od mesa; 5) koža poreklom od domaćih i divljih svinja, osim štavljene; 6) sporednih proizvoda životinjskog porekla i dobijenih sporednih proizvoda poreklom od domaćih i divljih svinja, osim dobijenih proizvoda koji su termički tretirani na minimalnoj temperaturi od +80° C, koja se mora postići u svim delovima sporednih proizvoda tokom obrade. Uvozna dozvola, odnosno dozvola za provoz pošiljki iz stava 1. ove tačke može da se izda ako ne postoji rizik po zdravlje životinja i zdravlje ljudi što se utvrđuje analizom rizika u skladu sa članom 124. stav 4. Zakona o veterinarstvu. Pošiljke iz stava 1. ove tačke moraju biti praćene ispravnim međunarodnim veterinarskim potvrdama, odnosno sertifikatom. 2. Radi sprečavanja unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti AKS, shodno analizi rizika, na teritoriji Republike Srbije, određuju se dva područja i to: 1) područje umerenog rizika i 2) područje visokog rizika.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: