Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

U Pravilniku o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RSˮ, br. 17/13, 102/15, 6/16, 46/17, 44/18 – dr. zakon i 102/18), član 13. menja se i glasi: „Član 13. Ako nakon upisa u Registar dođe do promene upisanih podataka koji se odnose na zemljišni fond, osnov korišćenja zemljišta ili fond životinja, nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ovlašćeno lice u poljoprivrednom gazdinstvu vrši obnovu registracije ovih podataka u Registru u roku od 30 dana od dana nastanka promene. U obnovi registracije, Upravi se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje u Registru, a obavezno se dostavljaju podaci o: 1) vrsti poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama; 2) vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju; 3) promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl). Pri obnovi registracije poljoprivredno gazdinstvo koje se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili nepoljoprivrednim aktivnostima ne dostavlja podatke iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana, osim u slučaju kada se to lice istovremeno bavi i poljoprivrednom proizvodnjom. Obnova registracije radi utvrđivanja prijavljenih površina za koje se mogu ostvariti osnovni podsticaji u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju za narednu kalendarsku godinu, vrši se do 30. septembra tekuće godine.ˮ

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: