Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Član 1.
U Pravilniku o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20 i 133/20), u članu 2. tačka 4) menja se i glasi:
 „4) povezano lice jeste u odnosu na fizičko lice, odnosno preduzetnika: deda, baba, majka, otac, deca, supružnik, vanbračni partner, usvojenik i usvojilac ukoliko imaju prebivalište na istoj adresi, u odnosu na pravno lice: pravno, odnosno fizičko lice, odnosno preduzetnik koje u tom pravnom licu ima najmanje 25% učešća u kapitalu, a u odnosu na zadrugu: fizičko lice – član zadruge;ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: