Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Član 1.
U Pravilniku o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/20), u članu 78. stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: