Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o načinu obavljanja periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i vremenskom periodu u kome se obavlja

PRAVILNIK
O NAČINU OBAVLjANjA PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA I VREMENSKOM PERIODU U KOME SE OBAVLjA, KAO I NAČINU EVIDENTIRANjA IZVRŠENOG PERIODIČNOG PREGLEDA UREĐAJA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILjA, OBRASCU POTVRDE O FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA ZA PRIMENU, NAČINU OBELEŽAVANjA I OBRASCU OZNAKE ZA OBELEŽAVANjE UREĐAJA ZA PRIMENU, KAO I UREĐAJIMA ZA PRIMENU KOJI SU U UPOTREBI, ZA KOJE SE PERIODIČNI PREGLED NE OBAVLjA

Član 1. 
Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obavljanja periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i vremenski period u kome se obavlja periodični pregled uređaja za primenu i način evidentiranja izvršenog periodičnog pregleda uređaja za primenu, obrazac potvrde o funkcionalnosti uređaja za primenu, način obeležavanja i obrazac oznake za obeležavanje uređaja za primenu, kao i uređaji za primenu koji su u upotrebi, za koje se periodični pregled ne obavlja.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: