Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o sadržini, načinu upravljanja, održavanja i korišćenja informacionog sistema u šumarstvu.

Član 2.
 Informacioni sistem je mrežno orijentisan, modularni sistem koji omogućava sakupljanje, čuvanje, povezivanje, praćenje, obradu, održavanje, prezentaciju i distribuciju podataka iz oblasti šumarstva.
 Informacioni sistem uspostavlja i vodi ministarstvo nadležno za poslove šumarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa odredbama zakona, ovog pravilnika, tehničkim normama i standardima za razvoj i upravljanje informacionim sistemima. Podaci u Informacionom sistemu predstavljaju zvanične podatke.

Član 3.
Ministarstvo omogućava i odobrava pristup, preuzimanje i korišćenje podataka Informacionog sistema u oblasti šumarstva i drugim subjektima koji unose, raspolažu ili koriste podatke koji su predmet Informacionog sistema.
Ministarstvo dostavlja izveštaje o podacima iz Informacionog sistema, za koje propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu nije određeno da se čuvaju kao državna, službena, poslovna ili druga tajna.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: