Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA, TOV JAGNJADI I TOV JARADI

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi, kao i obrasci zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ostvaruje pravo na podsticaje u stočarstvu za tov junadi za najmanje tri grla tovne junadi po podnetom zahtevu, a za ostale vrste tovnih grla u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom. Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na podsticaje u stočarstvu za tov svinja za najviše 5.000 grla tovnih svinja po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu u toku jedne kalendarske godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: