Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o uslovima i načinu vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, kao i o obrascu i sadržini zahteva za pregled pošiljke i uslovima koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke, način dostavljanja uzoraka i broj i veličina uzoraka radi ispitivanja, način najavljivanja prispeća pošiljke, obrazac i sadržina zahteva za pregled pošiljke i uslovi koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda. 

Član 4.
Pregled pošiljke vrši se tako što se o izvršenom pregledu pošiljke sačinjava zapisnik o datumu i mestu pregleda, poreklu pošiljke, proizvođaču i uvozniku pošiljke, uzorkovanju, načinu dostavljanja, broju i veličini uzetih uzoraka.
    Podaci o uzorkovanju iz stava 1. ovog člana naročito se odnose na:
    1) oznaku uzorka;
    2) naziv i tip pošiljke;
    3) datum uzimanja uzorka;
    4) način pakovanja i broj pakovanja pošiljke, ako je pošiljka upakovana;
    5) veličinu jedinice uzorkovanja pošiljke.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: