Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o utvrđivanju godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2021.godinu

Član 2. 
Godišnji program sadrži: plan uzimanja uzoraka, vrstu i broj uzoraka, način uzimanja i ispitivanja uzoraka, objekte iz kojih se uzima uzorak, dinamiku uzimanja uzoraka (u daljem tektu: Plan uzorkovanja i ispitivanja), kao i mere koje se preduzimaju kada se utvrdi da su ostaci sredstava za zaštitu bilja veći od propisanih maksimalno dozvoljenih količina (u daljem tekstu: Preduzimanje mera). 
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: