Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINjSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINjE KOJA SE UVOZI ZA 2021. GODINU

Član 3.
Monitoring obuhvata hranu životinjskog porekla i hranu za životinje koja se uvozi u Republiku Srbiju i sprovodi se:
1) na određenim graničnim prelazima na kojima se obavlja veterinarsko-sanitarna kontrola, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
2) u mestu istovara pošiljke u skladištima koja su odobrena ili registrovana u skladu sa posebnim propisom.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: