Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2021. godinu

Član 3.
    Monitoring iz člana 1. ovog pravilnika obuhvata hranu životinjskog porekla koja je proizvedena na teritoriji Republike Srbije i sprovodi se u objektima za:
    1) proizvodnju hrane životinjskog porekla;
    2) skladištenje i distribuciju;
    3) prodaju na malo proizvoda životinjskog porekla.
    Izuzetno od stava 1. ovog člana monitoring obuhvata i hranu životinjskog porekla koja je uvezena na teritoriju Republike Srbije, i to:
    1) mehanički separisano meso (MSM);
    2) mleko u prahu i surutku u prahu;
    3) proizvode od jaja – u tečnom stanju;
    4) ribu;
    5) kuvani proizvodi od ribe;
    6) želatin i kolagen.
Član 5.
    Program monitoringa sadrži:
    1) potrebna sredstva za finansiranje Programa monitoringa;
    2) mere koje će se preduzeti u slučaju prisustva mikrobioloških, hemijskih i bioloških kontaminenata;
    3) strukturu organa i organizacija za sprovođenje Programa monitoringa;
    4) druge parametre od značaja za sprovođenje Programa monitoringa, i to:
    (1) Plan monitoringa kojim se određuje uzimanje uzoraka za mikrobiološka i hemijska ispitivanja,
    (2) uslove i način uzimanja i čuvanja uzorka, laboratorijske metode i način izveštavanja.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: