Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O KVALITETU JAJA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta jaja, i to za klasifikaciju, pakovanje, deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje jaja, kao i opšti i posebni uslovi za higijenu jaja.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne primenjuju se na jaja koja proizvođač malih količina direktno isporučuje krajnjem potrošaču jaja ili lokalnim maloprodajnim objektima, u skladu sa posebnim propisom.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: