Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi NAREDBU O SAKUPLJANJU SEMENA HRASTA KITNJAKA, SLADUNA, LUŽNJAKA, JAVORA, BELOG JASENA, SMRČE, CRNOG I BELOG BORA


 
1. Nalaže se Javnom preduzeću za gazdovanje šumama „Srbijašumeˮ Beograd da do 25. marta 2020. godine izvrši sakupljanje semena hrasta kitnjaka, sladuna, lužnjaka, javora, belog jasena, smrče, crnog i belog bora, u semenskim objektima upisanim u Registar regiona provenijencije i priznatog polaznog materijala za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog, testiranog i reproduktivnog materijala poznatog porekla.  

2. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: