Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O DEKLARISANjU, OZNAČAVANjU I REKLAMIRANjU HRANE

Član 2.
U članu 26. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„Ako su zemlja porekla ili zemlja i mesto porekla navedeni, ali ne odgovaraju zemlji porekla ili zemlji i mestu porekla glavnog sastojka hrane, potrebno je:
1) navesti i zemlju porekla ili zemlju i mesto porekla glavnog
sastojka, ili
2) navesti da se zemlja porekla ili zemlja i mesto porekla glavnog sastojka razlikuju od zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla hrane.ˮ
Posle novog stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:
„Način navođenja zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla glavnog sastojka dat je u Prilogu 10a – Način navođenja zemlje porekla ili zemlje i mesta porekla glavnog sastojka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.ˮ
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: