Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O ELEMENTIMA INTEGRALNOG UPRAVLjANjA ŠTETNIM ORGANIZMIMA

Član 1. 
Ovim pravilnikom propisuju se elementi integralnog upravljanja štetnim organizmima.

Član 2.
Elementi integralnog upravljanja štetnim organizmima su: 
    1) sprečavanje pojave i/ili suzbijanje štetnih organizama, koje se postiže:
    (1) plodoredom;
    (2) primenom odgovarajućih postupaka gajenja, kao što su suzbijanje korova pre setve ili sadnje bez dodatne obrade zemljišta, pravilan izbor roka i gustine setve ili sadnje, izbor preduseva, orezivanje, konzervacijska obrada zemljišta;
    (3) izborom otpornih i/ili tolerantnih sorti i standardnog i sertifikovanog semena ili sadnog materijala; 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: