Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU

U Pravilniku o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 12/19 i 54/19), u Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu, u Glavi VII. Dijagnostička ispitivanja životinja u cilju otkrivanja bolesti i infekcija i otpornosti na antimikrobna sredstva, u Odeljku 3. Druge bolesti, pododeljak k) Afrička kuga svinja, menja se i glasi: „Radi ranog otkrivanja bolesti Afričke kuge svinja kod domaćih svinja vrši se ispitivanje svih uzoraka poreklom od domaćih svinja kod kojih postoji sumnja na ovu bolest, kao i dijagnostička ispitivanja u okviru monitoringa, pasivnog i aktivnog nadzora na Afričku kugu svinja prema planu Ministarstva. Vrši se dijagnostičko ispitivanje na Afričku kugu svinja svih uginulih divljih svinja i reprezentativnog broja odstreljenih divljih svinja na području Republike Srbije, u okviru monitoringa, aktivnog i pasivnog nadzora na Afričku kugu svinja, prema planu Ministarstva. U slučaju pojave bolesti u zemlji vršiće se dijagnostičko ispitivanje u zaraženom i ugroženom području, svih uginulih i odstreljenih divljih svinja, kao i domaćih svinja u skladu sa posebnim propisom i planom Ministarstva. Sredstva za sprovođenje aktivnog i pasivnog nadzora i monitoringa kod domaćih i divljih svinja, dijagnostička ispitivanja kod sumnje na Afričku kugu svinja, naknadu štete za ubijene životinje u cilju suzbijanja Afričke kuge svinja i ubijene u dijagnostičke svrhe, kao i sredstva za sprovođenje naređenih mera u cilju otkrivanja, sprečavanja širenja i suzbijanja Afričke kuge svinja kao naročito opasne zarazne bolesti u zaraženom gazdinstvu, kao i sredstva za dijagnostička ispitivanja u zaraženom i ugroženom području, obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: