Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeni glasnik RS”, br. 84/17 i 23/18), član 4. menja se i glasi: „Mali, srednji i veliki privredni subjekti (broj zaposlenih i finansijske granice kao merila za određivanje vrste privrednog subjekta) Član 4. Mali privredni subjekat je privredni subjekat koji, u skladu sa merilima iz čl. 4a – 4g ovog pravilnika, ima manje od 50 zaposlenih i godišnji promet i/ili ukupan godišnji bilans manji od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Srednji privredni subjekat je privredni subjekat koji, u skladu sa merilima iz čl. 4a – 4g ovog pravilnika, ima između 50 i 250 zaposlenih i godišnji promet manji od 50 miliona evra i/ili ukupan godišnji bilans manji od 43 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Veliki privredni subjekat je privredni subjekt koji nije srednji ili mali privredni subjekat u skladu sa ovim pravilnikom.ˮ Član 2. U članu 5. stav 1. u tački 6) posle reči: „investicije” dodaju se reči: „koja je predmet zahteva”. Tačka 8) menja se i glasi: „8) ima tri prikupljene ponude za predmet investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske Komisije u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za predmet investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su nezavisno pribavljene i koje su uporedive po sadržaju i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: