Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Član 1.

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 84/17, 112/17 i 78/18), u članu 2. tačka 10) posle reči: „voćeˮ brišu se zapeta i reči: „sadni materijal voća i matičnjaci voća”. U tački 13) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom. Posle tačke 13) dodaju se tač. 14)–16), koje glase: „14) grožđe jeste stono grožđe i grožđe vinskih sorti u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava; 15) sadni materijal voća jeste sadni materijal voća i matičnjaci voćaka u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava; 16) sadni materijal grožđa jeste sadni materijal vinove loze i matičnjaci vinove loze u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava.”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: