Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Član 1.

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 29/18, 30/18 i 27/19), u članu 2. tačka 4) reči: „u plusnom režimu rada” brišu se. Član 2.

U članu 3. stav 3. tačka 1) posle reči: „smeštaj” dodaju se reči: „goveda, živine,”. Posle tačke 4) dodaje se nova tačka 4a) koja glasi: „4a) izgradnju objekta za akvakulturu;”.

Član 3.

U članu 6. stav 3. tačka 2) briše se. Član 4. U članu 8. tačka 3) briše se.

Član 5.

U članu 14. stav 4. tačka 1) reči: „2.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „8.000.000 dinara”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: