Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA ŽIVOTINJSKE OTPATKE I POGONI ZA PRERADU I OBRADU ŽIVOTINJSKIH OTPADAKA

Član 1.

U Pravilniku o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka (,,Službeni glasnik RS”, broj 94/17), u članu 3. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Ukoliko je za objekat za skladištenje životinjskih izlučevina potpisan ugovor sa subjektom koji ima pogon za preradu i obradu životinjskih izlučevina, taj objekat svojim kapacitetom treba da obezbedi prikupljanje stajnjaka za period od najmanje mesec dana.ˮ

 

Član 2.

U članu 3. st. 4. i 6. i članu 5. stav 3. reči: „šest meseciˮ u određenom padežu zamenjuju se rečima: „tri mesecaˮ u odgovarajućem padežu.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: