Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU BILJNU PROIZVODNJU

Član 1.

U Pravilniku o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju („Službeni glasnik RS”, broj 31/18), u članu 2. procenat: „70%” zamenjuje se procentom: „120%”.

Član 2.

U članu 8. reči: „136.000 dinara” zamenjuju se rečima: „228.800 dinara”.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: