Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O METODAMA ISPITIVANJA SORTE DUVANA (NICOTIANA TABACUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE

U članu 9. stav 1. menja ce i glasi: „Radi utvrđivanja otpornosti sorte na oglednom polju vrši se praćenje i ocenjivanje pojave viroza (TMV, CMV, PVY, TSWV) i mikoza (prouzrokovači pegavosti – Alternaria sp., Colletotrichum tabacum., Cercospora nicotianae, Rhizoctonia solani).ˮ U stavu 4. uvodna rečenica menja se i glasi: „Intenzitet pojave mikoza ocenjuje se ocenama od jedan (1) do pet (5), i to:ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: