Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU

Član 1.

U Pravilniku o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 38/12, 50/15, 62/16 i 24/17), u članu 37. stav 2. reči: ,,do 31. marta 2019. godineˮ zamenjuju se rečima: ,,do 31. marta 2021. godineˮ.

Član 2.

Odredbe člana 8. stav 5. i člana 30. stav 6. ovog pravilnika primenjuju se do 31. marta 2021. godine.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbijeˮ. MINISTAR Broj: 110-00-00045/2017-09

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: