Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Član 1.

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, broj 48/18), u članu 3. tačka 3), podtač. (1) i (3) reči: „do 12” zamenjuju se rečima: „do 10”

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: