Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE STOČARSKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Član 1.

U Pravilniku o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 48/18 i 29/19), u članu 3. tačka 1) podtačka (1) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”. U podtački (2) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”. U podtački (3) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”. U tački 2) podtački (1) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”. U podtački (2) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”. U podtački (3) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”. U tački 3) podtačka (1) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”, a reči: „od sedam” brišu se. U podtački (2) reč: „devet” zamenjuje se rečju: „osam”. U podtački (3) reč: „starosti” zamenjuje se rečju: „uzrasta”, a reči: „od sedam” brišu se.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: