Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU I SPROVOĐENjE LOKALNIH STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

Član 1.
U Pravilniku o podsticajima za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 3/19), u članu 2. tačka 5) menja se i glasi:
„5) partnerstvo za teritorijalni ruralni razvoj (u daljem tekstu: Partnerstvo) jeste udruženje predstavnika javnog, privrednog (poljoprivredno gazdinstvo, preduzetnik, privredno društvo, zemljoradnička zadruga) i civilnog sektora (fizičko lice, organizacija civilnog društva), određenog ruralnog područja koje je osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;”.
Član 2.
U članu 5. tačka 8) menja se i glasi:
„8) troškovi održavanja ili amortizacije;”.
Tačka 10) briše se. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: