Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM SOKOVIMA I ODREĐENIM SRODNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU

Član 1.

U Pravilniku o voćnim sokovima i određenim srodnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu („Službeni glasnik RS”, broj 103/18), član 6. stav 1. menja se i glasi:

Kod mešavine voćnog soka i voćnog soka od koncentrisanog voćnog soka, kao i kod voćnog nektara koji je delimično ili u potpunosti dobijen od jednog ili više vrsta koncentrisanih voćnih sokova i/ili koncentrisanih voćnih kaša, na deklaraciji proizvoda navodi se da je proizveden od jedne ili više vrsta koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše ili delimično proizveden od jedne ili više vrsta koncentrisanog voćnog soka i/ili koncentrisane voćne kaše.”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: