Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA DOBROBIT ŽIVOTINjA U POGLEDU PROSTORA ZA ŽIVOTINjE, PROSTORIJA I OPREME U OBJEKTIMA U KOJIMA SE DRŽE, UZGAJAJU I STAVLjAJU U PROMET ŽIVOTINjE U PROIZVODNE SVRHE, NAČINU DRŽANjA, UZGAJANjA I PROMETA POJEDINIH VRSTA I KATEGORIJA ŽIVOTINjA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENjA EVIDENCIJE O ŽIVOTINjAMA

„Član 32.
Kokoškama nosiljama koje se uzgajaju u neobogaćenim baterijskim kavezima mora da se obezbedi:
1) površina poda za svaku kokošku nosilju od najmanje 550 cm2, ne uključujući prostore za hranjenje;
2) hranilica dugačka najmanje 10 cm za svaku kokošku nosilju u kavezu;
3) pojilica u obliku korita dužine najmanje 10 cm za svaku kokošku nosilju u kavezu za neprekidno napajanje vodom ili najmanje dve šolje za napajanje ili dve kapljične pojilice;
4) visina kaveza od najmanje 40 cm na najmanje 65% površine i koja na bilo kojoj tački nije niža od 35 cm;
5) odgovarajući materijal za trošenje kandži;
6) pod napravljen od odgovarajućeg materijala koji ne ometa aktivnosti i fiziološke potrebe kokošaka nosilja, odnosno da bude napravljen od materijala koji na odgovarajući način podupire svaki prema napred okrenuti prst na obe noge. Ako je pod napravljen od pravougaone žičane mreže njegov nagib ne može da bude veći od 14% ili 8°, a ako pod nije napravljen od ovog materijala njegov nagib može da bude veći.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: