Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O KAKAO I ČOKOLADNIM PROIZVODIMA NAMENJENIM ZA LJUDSKU UPOTREBU

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta kakao i čokoladnih proizvoda (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska, fizičkohemijska i senzorska svojstva i sastav proizvoda; vrstu i količinu sastojaka i dodataka koji se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda; deklarisanje, kao i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Član 2.

Subjekt u poslovanju hranom pre početka proizvodnje donosi proizvođačku specifikaciju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane. Proizvođačka specifikacija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: 1) naziv proizvoda i trgovačko ime, ako ga proizvod ima; 2) kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje; 3) podatke o vrsti i količini sastojaka koji se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi; 4) osnovne uslove kvaliteta i izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta; 5) podatke iz deklaracije u skladu sa ovim propisom i propisom kojim se uređuje deklarisanje i označavanje hrane; 6) datum donošenja i evidencijski broj proizvođačke specifikacije

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: