Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća i povrća

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta proizvoda od voća i povrća namenjenih krajnjem potrošaču (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda i sirovina; vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda; pakovanje i deklarisanje i dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: