Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O KVALITETU USITNJENOG MESA, POLUPROIZVODA OD MESA I PROIZVODA OD MESA

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta usitnjenog mesa, poluproizvoda od mesa i proizvoda od mesa (u daljem tekstu: proizvodi), koji se odnose na:

1) klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda;

2) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda;

3) fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji proizvoda;

4) metode ispitivanje kvaliteta proizvoda;

5) elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji proizvoda;

6) pakovanje i deklarisanje;

7) dodatne zahteve za označavanje proizvoda.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: