Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o načinu i postupku izdavanja međunarodne potvrde ( sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidenciji o izdatim potvrdama

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidencija o izdatim potvrdama.

Član 2.
Međunarodna potvrda jeste potvrda o bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla kojom se potvrđuje da je hrana proizvedena u Republici Srbiji u registrovanom objektu za proizvodnju hrane koji je pod nadzorom inspekcije ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa propisom kojim se uređuje vrsta hrane i način vršenja službene kontrole, kao i lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane, kao i da su ispunjeni uslovi navedeni u međunarodnoj potvrdi - sertifikatu (u daljem tekstu: sertifikat).
Postupak izdavanja sertifikata jeste postupak koji obuhvata prijem zahteva, pregled pošiljke, popunjavanje, potpisivanje i overavanje obrasca sertifikata o bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla od strane nadležnog inspektora.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: