Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O OBRASCU ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA NAREDNU LOVNU GODINU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac za obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu.

Član 2.

Naknada za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu obračunava se na Obrascu - Obračun naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za narednu lovnu godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži: u odeljku A - redni broj, vrstu divljači, osnovicu naknade po jedinki, planirani odstrel (broj jedinki), vrednost planiranog odstrela i obračunatu visinu naknade za narednu lovnu godinu (10% od osnovice), u odeljku B - iznos za uplatu u tekućoj godini, u odeljku B1 - iznos koji je potrebno uplatiti do 15. aprila tekuće godine, u odeljku B2 - iznos koji je potrebno uplatiti do 31. decembra tekuće godine i potpis odgovornog lica. Obrazac iz stava 1. ovog člana popunjava se u Excel formatu i dostavlja elektronski i u pisanoj formi ministarstvu nadležnom za poslove lovstva.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: