Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA PROGRAMIMA ZA UNAPREĐENjE KONKURENTNOSTI ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANjA VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA I HMELjA

Član 2.
    Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na:
    1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka i hmelja, bez naslona i sa naslonom;
    2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada iz tačke 1. ovog člana.

Član 3.
    Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške iz člana 2. ovog pravilnika, jesu podsticaji za:
    1) nabavku sadnica voćaka i hmelja;
    2) nabavku naslona za proizvodne zasade; 
    3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice i/ili maline, sa postavljenim sadnicama borovnica i/ili malina u saksijama/vrećama, kao i supstrata za klasične zasade borovnica i/ili malina na bankovima;
4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).


 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: