Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA KROZ PODRŠKU PODIZANJA VIŠEGODIŠNJIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja i po vrsti pojedine mere.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: