Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE GEODETSKO-TEHNIČKIH RADOVA (PROJEKATA) U KOMASACIJI

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje sadržina tehničke dokumentacije za izvođenje geodetsko-tehničkih radova (projekata) u komasaciji.

Tehnička dokumentacija iz stava 1. ovog člana obuhvata idejni i glavni projekat za izvođenje geodetsko-tehničkih radova (projekata) u oblasti komasacionog premera i uređenja zemljišne teritorije komasacijom.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: