Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA I OPREME KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE I ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I O USLOVIMA U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi u pogledu objekata i odgovarajuće opreme koje moraju ispunjavati odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima, kao i o uslovima u pogledu stručnog kadra koje moraju ispunjavati organizacije sa posebnim ovlašćenjima.

II. USLOVI U POGLEDU OBJEKATA I OPREME

KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ODGAJIVAČKE ORGANIZACIJE

Uslovi u pogledu objekata

Član 2.

Odgajivačka organizacija mora da ima kancelarijski prostor za smeštaj zaposlenih i prijem stranaka.

Kancelarijski prostor iz stava 1. ovog člana mora da ima:

1) priključak za električnu mrežu;

2) priključak za internet komunikaciju;

3) telefonski priključak;

4) sanitarni čvor.

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: