Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o uslovima za izradu projekta poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta

Član 1.
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje treba da ispuni privredno društvo, odnosno preduzeće ili drugo pravno lice (u daljem tekstu:pravno lice) za izradu projekta poboljšanja kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta.


 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: