Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE

1. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika odnose se na sledeće vrste kućnih ljubimaca, i to na: 1) pse (canis lupus familiaris), mačke (felis silvestris catus) i krznašice (mustela putorius furo); 2) beskičmenjake (izuzev pčela i bumbara i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemce, gmizavce, ptice (sve vrste ptica, izuzev živine) i sisare (glodari i domaći kunići izuzev onih namenjenih za proizvodnju hrane (lagomorfi)). Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na kućne ljubimce iz stava 1. ovog člana koji su unose sa područja zemalja koje nisu navedene u Listi zemalja koja je data u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1) i Listi zemalja koja je data u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2) i koji: 1) imaju manje od 12 nedelja i nisu vakcinisani protiv besnila; ili 2) imaju između 12 i 16 nedelja i vakcinisani su protiv besnila, ali ne ispunjavaju uslove o ispravnosti vakcinacije protiv besnila koji su dati u Prilogu 3 - Uslovi u pogledu vakcinacije protiv besnila, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu Prilog 3)

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: